Utskriftsvennlig versjon

Innledning

I henhold til arkivloven er alle offentlige organ pålagt å utarbeide og ajourføre en arkivplan:

"Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. -arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, plana mv. som gjeld for arkivarbeidet" - jfr. ark.for. §2-2

Arkiv er et eget fagområde med egen lov og forskrift.

Sammen med utfyllende forskrifter representerer loven et helskapt legalt rammeverk rundt alle arkivrelaterte spørsmål i en offentlig forvaltning helt fra dokumentet oppstår som et ledd i den daglige virksomhet, via avskrivning og avlevering av bevaringsverdig arkivmateriale til arkivdepot. I tillegg dekker reglene oppbevaring og tilgjengeliggjøring for ettertiden.

Arkivtjenesten er et knutepunkt i virksomheten, og det kreves et godt samspill mellom arkivpersonell og saksbehandler.

Arkivtjenestens arbeid må i tillegg være forankret i ledelsen, og som støtter og godkjenner arbeidet og rutiner som må til slik at et arkiv blir håndtert etter gjeldende lover og regelverk.

Alle ansatte i Snåsa kommune som produserer eller nyttiggjør seg arkivmateriale, har et ansvar for å gjøre seg kjent med arkivordninger og arkivplanen.

Laster...