Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

ADMINISTRATIV ORGANISERING

Beskrivelse av organisasjon / enheter / ansatte:

Ny organisasjonsstruktur 01.01.2003 - 2 nivå-modell. (Link viser organisasjonskartet) Organisasjonskartet er ikke endret siden overgang til 2 nivå-modellen slik at orgnisasjonens beskrivelse vil være noe avvik i forhold til følgende beskrivelse over enheter /ansatte pr. i dag:  SENTRALADM./RÅDMANN Ny organisasjonsstruktur 01.01.2003 - 2 nivå-modell. (Linken over viser organisasjonskartet)

Organisasjonskartet er ikke endret siden overgang til 2 nivå-modellen slik at orgnisasjones beskrivelse vil vise noen avvik i forhold til følgende beskrivelse over enheter /ansatte pr. i dag:

SENTRALADMINISTRASJON

Organ/enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune/Sentraladministrasjon

SK.SAD

 

 

 

SK.SAD

Truls Eggen

Rådmann

 

SK.SAD

Roger Nilsen Sæthre

Ass. rådmann

 

SK.SAD

Hallvard Sandnes

Næringssjef

 

SK.SAD

Ragnheid Ona-Hauffen

Flyktningekonsulent

 

SK.SAD

Halvard Engstrøm

Politisk sekretær

 

SK.SAD

Lars Holmberg

IT-konsulent

 

SK.SAD

Kurt Moen

Økonomisjef

 

SK.SAD

Monica Lundheim

Rådgiver oppvekst

 

SK.SAD

Hanne Lorvik

sekretær

 

SK.SAD

Unni Dyrstad

1.sekretær

 

     

ORGANISASJON OG PERSONAL

Organ/enhet

Gruppe

Navn:

Stilling

Snåsa kommune./Organisasjon og pers.

SK.OPE

 

 

 

SK.OPE

Elin Bye

Enhetsleder

 

SK.OPE

Evy Stensen

Sekretær

 

SK.OPE

Karin Hegland

Sekretær

 

SK.OPE

Rigmor Binde

Sekretær

 

SK.OPE

Solfrid Bomo

Sekretær (sykeheimen)

 

SK.OPE

Sonja Bostad

Sekretær

 

SK.OPE

Tone Øyen

Sekretær

 

SK.OPE

Nina Elise Kjenstad

Sekretær

LANDBRUK

 

Organ/Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Landbruk

SK.LAN

 

 

 

SK.LAN

Erik Gran

Konsulent landbruk

 

SK.LAN

Lars Lysberg

Jordbrukssjef

 

SK.LAN

Per Gjellan

Enhetsled.landbruk

 

SK.LAN

Solfrid Christensen

Fagkonsulent skog

 SAMISK ENHET: Sameinternat. Barnehage. Skole

Organ/Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Samisk enhet

SK.SAM

 

 

 

SK.SAM

Per Eggen

Internatleder

 

SK.SAM

Susanna N. Walkeapää

Enhetsleder

 

SK.SAM

Ingegerd Blind Jåma

Sekretær

 SYKEHEIMEN:

Organ / Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Sykeheimen

SK.SYK

 

 

 

SK.SYK

Britt Martha Johannessen

Enhetsleder

 

SK.SYK

Tove Berg

Ass.leder

KULTUR: Kultur, Kulturskole (musikkskole) , Bibliotek

Organ / Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Kultur

SK.KUL

 

 

Bibliotek

SK.KUL

Ragna Strugstad

Biblioteksjef

Kulturskolen

SK.KUL

Liv Gåsmo

Rektor kulturskolen

Kultur

SK.KUL

Kristin Østgård

Enhetsleder

SNÅSA BARNEHAGE

Organ / Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Snåsa Barnehage,

SK.SBA

 

 

avd.Vinjebakken

SK.SBA

Liv Ella Omli

Enhetsleder / styrer

avd. Breide

SK.SBA:

Anita Kjensteberg

Styrer

SNÅSA SKOLE

Organ / Enhet

Enhet:

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Snåsa skole

SK.SKO

 

 

 

SK.SKO

Åge Eriksen

Enhetsleder

 

SK.SKO

Julia-Ann Sjule

Sekretær

 

SK.SKO

Sissel Dyrstad

Ass. rektor

 HJEMMETJENESTEN: Hjemmesykepleie. Hjemmetjenester. PU

Organ /Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Hjemmetjenesten

SK.HJE

 

 

 

SK.HJE

Gudrun Velde

Enhetsleder

 

SK.HJE

Kristin Nøstvold/Anne Hanem

Nestleder

FAMILIESENTRALEN: Helsesenter/lege. Fysio/ergoterapi. Jordmor/helsesøster.

Organ /Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Familiesentralen

SK.FAM

 

 

 

SK.FAM

Ester Brønstad

Enhetsled.Famsent. / rådgiver.

 

SK.FAM

Bodil Klev

Folkehelsekoord.

 

SK.PSY

Siv A. Aasum

Psykatrisk sykepl.

SAMISK SPRÅK OG KULTUR

Organ/Enhet

Enhet

Navn

Stilling

Snåsa kommune / Samisk språk og kultur

SK.SSK

Hanne-Lena Wilks

Daglig leder Gïelem Nastedh

 

SK.SSK

Sara Marja Magga / Ann-Sofi Fjällström (vikar)

Enhetsleder

 

SK.SSK

Britt Sparrock

Kurs- og aktivitetsleder

Laster...