Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

ADMINISTRATIV ORGANISERING

Beskrivelse av organisasjon / enheter / ansatte:

Ny organisasjonsstruktur 01.01.2003 - 2 nivå-modell. (Link viser organisasjonskartet) Organisasjonskartet er ikke endret siden overgang til 2 nivå-modellen slik at orgnisasjones beskrivelse vil vise noen avvik i forhold til følgende beskrivelse over enheter /ansatte pr. i dag:

SENTRALADMINISTRASJON

Organ/enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune/Sentraladministrasjon

SK.SAD

 

 

 

SK.SAD

Truls Eggen

Rådmann

 

SK.SAD

Roger Nilsen Sæthre

Kom. sjef oppvekst

 

SK.SAD

Hallvard Sandnes

Næringssjef

 

SK.SAD

Ragnheid Ona-Hauffen

Flyktningekonsulent

 

SK.SAD

Halvard Engstrøm

Politisk sekretær

 

SK.SAD

Siv Eggen

Flyktningsmedarbeider

 

SK.SAD

Lars Holmberg

IT-konsulent

 

SK.SAD

Kurt Moen

Økonomisjef

 VI-enhet

SK.SAD

Monica Lundheim

Enhetsleder

 

SK.SAD

Ester Brønstad

kom. sjef Helse, PLO

ORGANISASJON OG PERSONAL

Organ/enhet

Gruppe

Navn:

Stilling

Snåsa kommune./Organisasjon og pers.

SK.OPE

 

 

 

SK.OPE

Elin Bye

Enhetsleder

 

SK.OPE

Evy Stensen

Sekretær

 

SK.OPE

Karin Hegland

Sekretær

 

SK.OPE

Bjørnar Moe

Sekretær

 

SK.OPE

Hanne Lorvik

Sekretær (teknisk)

 

SK.OPE

Sonja Bostad

Sekretær

 

SK.OPE

Tone Øyen

Sekretær

LANDBRUK

 

Organ/Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Landbruk

SK.LAN

 

 

 

SK.LAN

Bjørn Ness

Konsulent landbruk

 

SK.LAN

Lars Lysberg

Jordbrukssjef

 

SK.LAN

Per Gjellan

Enhetsled.landbruk

 

SK.LAN

Solfrid Løvhaugen

Fagkonsulent skog

 SAMISK ENHET: Sameinternat. Barnehage. Skole

Organ/Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Samisk enhet

SK.SAM

 

 

 

SK.SAM

Hans Lindberg

Enhetsleder

 

SK.SAM

Ingegerd Blind Jåma

Sekretær

 SYKEHEIMEN:

Organ / Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Sykeheimen

SK.SYK

 

 

 

SK.SYK

Kristine Aasum

Avdelingsleder

KULTUR: Kultur, Kulturskole (musikkskole) , Bibliotek

Organ / Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Kultur

SK.KUL

 

 

Bibliotek

SK.KUL

Ragna Strugstad

Biblioteksjef

Kulturskolen

SK.KUL

Liv Gåsmo

Rektor kulturskolen

Kultur

SK.KUL

Kristin Østgård

Enhetsleder

SNÅSA BARNEHAGE

Organ / Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Snåsa Barnehage,

SK.SBA

 

 

avd.Vinjebakken

SK.SBA

Monika Aasvold

Styrer

avd. Breide

SK.SBA

Anita Kjensteberg

Enhetsleder/styrer

SNÅSA SKOLE

Organ / Enhet

Enhet:

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Snåsa skole

SK.SKO

 

 

 

SK.SKO

Åge Eriksen

Enhetsleder

 

SK.SKO

Julia-Ann Sjule

Sekretær

 

SK.SKO

Sissel Dyrstad

Ass. rektor

 PLEIE OG OMSORG

Organ /Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Hjemmetjenesten

SK.HJE

 

 

 

SK.HJE

Mimi Lise Jørstad

Enhetsleder

 

SK.HJE

Anne Hanem

Avdelingsleder

 

SK.HJE

Kristin Nøstvold

Nestleder

Snåsa kommune / Sykeheimen

SK.SYK

   
 

SK.SYK

Kristine Aasum

Avdelingsleder

FAMILIESENTRALEN: Helsesenter/lege. Fysio/ergoterapi. Jordmor/helsesøster.

Organ /Enhet

Enhet

Navn:

Stilling

Snåsa kommune / Familiesentralen

SK.FAM

 

 

 

SK.FAM

Ragnhild Moum Agle

Enhetsleder

 

SK.FAM

Eirin Hermansen

Folkehelsekoord.

 

SK.PSY

Siv A. Aasum

Psykatrisk sykepl.

SAMISK SPRÅK OG KULTUR

Organ/Enhet

Enhet

Navn

Stilling

Snåsa kommune / Samisk språk og kultur

SK.SSK

   
 

SK.SSK

Inger Marit Eira-Åhrèn

Enhetsleder

 

SK.SSK

Hanne-Lena Wilks

Daglig leder Gïelem Nastedh

 

SK.SSK

Sara Marja Magga

Språkkonsulent

 

SK.SSK

Britt Sparrock

Kurs- og aktivitetsleder

Laster...