Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Formål

Arkivloven har som formål å sikre arkiver som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden - (Arkivlova § 1 Føremål)

Bevaring og tilgjengeliggjøring for ettertiden er formålet med loven.

Arkivenes tre hovedhensikter er:

1) å støtte den daglige saksbehandlingen

2) å ivareta organisasjoners og enkeltmenneskers juridiske rettigheter

3) å være samfunnets langtidsminne

Arkivplanen skal således:

→fungere som et redskap i å sikre en grunnleggende kvalitet på tjenesten i forhold til lover og regler

→brukes som et verktøy til å utvikle tjenesten

→skaffe oversikt over organisasjonens regler og rutiner i h.h.t. riksarkivets krav.

→fungere som et arbeidsredskap som vil kunne oppfylle informasjonsplikten til Riksarkivaren

 ved forespørsel på rapporter og opplysninger (ark.l § 8 - "Opplysningsplikt").

→ivareta organets egne behov for kvalitetssikring og gjenfinning.

→fungere som planleggings- og styringsredskap for organets arkivarbeid, både i det daglige arbeid

 og i et mer langsiktig perspektiv.

→inneholde en fullstendig og ajourført oversikt over de systemene som blir nyttet til journalføring og

 eventuelle andre former for registrering av saksdokument.

→vise fullgod dokumentasjon over elektroniske system.

Laster...