Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Forord

Arivplanen er utarbeidet med Arkivlova som fundament, samt i h.h.t. Riksarkivarens retningslinjer.

Første steg er å fylle regelverkets minstekrav, men det er også et mål at arkivplanen utvikles til et verktøy som kvalitetssikrer de administrative tjenestene i Snåsa kommune.

Ansatte i ulike roller kan bidra til at planen videreutvikles. Planen skal benyttes som ei administrativ håndbok.

Jevnlig oppdatering er nødvendig slik at den til enhver tid viser kommunens organisering, tilpasses samfunnsendringer, og at den samsvarer med sentralt regelverk. Teknologiens raske utvikling påvirker i stor grad de fleste arbeidsområder.

Rådmannen gir fullmakt til å foreta den nødvendige oppdatering av planen underveis.

Kommunens politiske myndighet fastsetter økonomiske rammer for arkivarbeidet. Således er det viktig at planen blir fulgt opp med økonomiske prioriteringer.

Arkivplanen foreligger som webversjon, og ligger tilgjengelig for alle som måtte ha bruk for den.

Ved avlevering/uttrekk av arkivdeler er arkivplanen et naturlig følge for dokumentasjon.

Snåsa 31.12. 2013

Rigmor Binde, (s)

Tjaelije/sekretær

Rådmannen godkjenner Arkivplan- Administrativ håndbok, og anmoder ansatte til å gjøre seg kjent med planen, samt bidra til videreutvikling.

Snåsa 31.01.2014

 Truls Eggen, (s.)

 Raerieålma/rådmann

Laster...