Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Innledning

I henhold til arkivloven er alle offentlige organ pålagt å utarbeide og ajourføre en arkivplan:

"Alle offentlege organ skal til kvar tid ha ein ajourført arkivplan som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar mv. som gjeld for arkivarbeidet." - jfr. ark.for. § 4.Arkivplan og internkontroll.

Arkiv er et eget fagområde med egen lov og forskrift.

Sammen med utfyllende forskrifter representerer loven et helskapt legalt rammeverk rundt alle arkivrelaterte spørsmål i en offentlig forvaltning helt fra dokumentet oppstår som et ledd i den daglige virksomhet, via avskrivning og avlevering av bevaringsverdig arkivmateriale til arkivdepot. I tillegg dekker reglene oppbevaring og tilgjengeliggjøring for ettertiden.

Arkivtjenesten er et knutepunkt i virksomheten, og det kreves et godt samspill mellom arkivpersonell og saksbehandler.

Arkivtjenestens arbeid må i tillegg være forankret i ledelsen, og som støtter og godkjenner arbeidet og rutiner som må til slik at et arkiv blir håndtert etter gjeldende lover og regelverk.

Alle ansatte i Snåsa kommune som produserer eller nyttiggjør seg arkivmateriale, har et ansvar for å gjøre seg kjent med arkivordninger og arkivplanen.

Laster...