Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Ark.forskr. § 2-1 Organisering av arkivarbeidet: "Arkivarbeidet i eit offentleg organ skal som hovudregel utførast av ei eiga eining, ei arkivteneste, under dagleg leiing av ein arkivansvarleg. Arkivtenesta skal vere felles for organet.

Dersom ikkje særleg omsyn tilseier noko anna, skal ho vere underlagd den administrasjonseininga som har ansvaret for organets fellessaker".

Ark.forskriften §2 -1 sammen med ark.forskr. § 1-1 ( Arkivansvaret i offentlege organ) danner grunnlaget for organisering av arkivarbeidet i Snåsa kommune:

-overordna arkivansvar: Rådmann

-daglige ledelse av organets arkivtjeneste: Arkivleder

-det formelle ansvaret for å fastsette økonomiske rammer for arkivarbeidet: Kommunestyret

Laster...