?> Skjema Prosjekt / Prosjekter / Arkivplan - Administrativ håndbok for saksbehandling og arkiv 2014 - Snåsa kommune / Snåsa kommune / IKA Trøndelag / Arkivplan - Arkivplan
Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Skjema Prosjekt

Prosjektets formål (kort beskrivelse)

 

Prosjektet opprettet av

 

Prosjekt ansvarlig

 

Prosjektleder

 

Prosjektets oppstart

 

Prosjektets varighet

 

Styringsgruppe el. tilsv.

 

Budsjett/finansieringsplan godkjent av

 

Prosjektets totalbudsjett (kr)

 

Herav ekstern finansiering

 

Egenfinansiering (kr)

 

Beregnet intern tidsbruk (dags-/månedsverk i prosjektperioden)

 

Sluttrapport med resultatvurdering og økonomi fremlegges den

 

Sluttrapport behandles av

 

Merknader

 
   
Laster...